Uputstvo za upotrebu

Ovde možete pronaći uputstvo kako da koristite aplikaciju. Obavezno je da račun bude ravan i da ne bude zgužvan pre skeniranja

Preuzmite aplikaciju za praćenje računa

Počnite da vodite evidenciju Vaših troškova.